We hebben ca. 40 leden, redelijk verdeeld over de stemgroepen.

We repeteren op donderdagavonden, van 19.30 tot 21.30 uur.

In de pauze is het altijd reuze gezellig (tijdens het repeteren ook, al is dat natuurlijk niet altijd de bedoeling).

We  zingen ongeveer twee keer per maand in een weekendviering; alleen in de zomer zingen we niet.

Incidenteel zingen we “buiten de deur”, bijvoorbeeld in het Hoge Heem of in Mijdrecht.

 

Nieuwe leden?!

Uit het aantal jubilarissen kunt u al aflezen dat het koor gemiddeld gezien behoorlijk op leeftijd is (of, positiever

geformuleerd, een ruime ervaring heeft).

Nieuwe leden zijn daarom ook altijd zeer welkom.  Het Emmaüskoor stelt geen onmogelijke eisen aan u:

enthousiasme, inzet en enige mate van muzikaliteit. Zonodig bekijkt de dirigent samen met u in welke stemgroep

(sopraan, alt, tenor, bas) u het beste op uw plaats bent.

Kom gewoon een keer of een tijdje vrijblijvend proberen op een repetitie.

Neem voor nadere informatie contact op met de dirigent Peter Huijmans of met Aat Gouwerok.

 

Geschiedenis

Het Emmaüskoor is in 2007 ontstaan uit een fusie tussen het St. Caeciliakoor van de Schans en het Gemengd Koor van de Burght.
Het Emmaüskoor is een ”gemengd koor”. We zingen vooral Nederlandstalige liederen, vaak op teksten van Huub Oosterhuis. We streven er daarbij nadrukkelijk naar, om ook liederen te programmeren die voor iedereen in de kerk mee te zingen zijn. Het koor staat immers ten dienste van de liturgie, we geven geen concert!
Peter, onze dirigent, keert zich regelmatig naar de kerkgangers om, om ze aan te sporen toch vooral mee te zingen. Van veel Nederlandstalige liederen uit de GvL-bundel zingen we vierstemmige zettingen.
Naast het Nederlandse repertoire zingen we ook soms traditionelere muziek op Latijnse teksten.

Hoogtepunt in het jaar is meestal de kerstviering.  Het instuderen van zo’n mis kost wel veel tijd, maar het is erg leuk om de lat ook een keer extra hoog te leggen! Voor Kerst nodigen we overigens gastzangers uit, die ca. 2 maanden met ons meerepeteren, en alleen met kerstmis meezingen.