Kinderkoor OpMaat

Kinderkoor OpMaat bestaat uit kinderen van verschillende basisscholen. De kinderen oefenen elke vrijdag van 18.30 -19.30 in de kerk onder leiding van de dirigent en pianist. OpMaat zingt een aantal keren per jaar tijdens de gezinsvieringen en zij maken ook vast onderdeel uit van de viering rondom de Eerste Heilige Communie. Ieder kind dat graag wil meezingen, is welkom om een repetitie mee te komen zingen.

Ieder jaar wordt samen met alle betrokken kinderen ook een kooruitje georganiseerd. Er is een groepje betrokken koorouders die zich bezighoudt met het plannen en organiseren van activiteiten rondom het koor. Hierbij kan gedacht worden aan het voorbereiden van de gezinsvieringen, de boekjes samenstellen of het maken van een toneelspel en kostuums voor het ondersteunen van bijvoorbeeld de Kerstviering. 

Door samen te zingen en met de kinderen samen het geloof woord te geven, hopen wij, een zaadje te planten voor de kinderen om Gods woord te kunnen omarmen.