Het regelen van de uitvaart
In de meeste gevallen neemt de familie na het overlijden van een dierbare contact op met een uitvaartondernemer. Deze zal voor een kerkelijke uitvaart contact opnemen met de parochie; u mag dat ook zelf doen. Het telefoonnummer voor uitvaarten is: 06 53 83 04 14. Het tijdstip van de uitvaart wordt in overleg met de voorgangers bepaald. De gebruikelijke aanvangstijd van maandag tot en met vrijdag is 11.00uur tenzij zich bijzondere omstandigheden voordoen om daar van af te wijken.
Een persoonlijk gesprek
Alvorens afspraken te maken over de inhoud van de uitvaart is een gesprek met een of twee voorgangers noodzakelijk. In dit gesprek leggen zij uit wat de mogelijkheden zijn en horen zij graag uw persoonlijke wensen. We willen daar zo veel mogelijk rekening mee houden. In dit gesprek kunnen afspraken gemaakt worden over de vorm van de liturgie (Woorddienst of Eucharistieviering), de muziek, de teksten en eventueel eigen inbreng.
De avondwake
In onze parochie vinden op de doordeweekse avonden vaste activiteiten plaats, waardoor het inplannen van een avondwake helaas niet als vanzelfsprekend kan worden geacht. Deze activiteiten betrekken immers een grote aantal vrijwilligers en trouwe parochianen, en kunnen niet altijd verplaatst of afgelast worden. Toch is het altijd mogelijk om een avondwake aan te vragen; de pastores zullen daarna samen met de vrijwilligers evalueren of de wake plaats kan vinden.
De avondwake begint gewoonlijk om 19.00 uur, en is bij uitstek de gelegenheid om eigen teksten, gedichten en toespraken te houden. Verder is er een Bijbellezing en wordt er gebeden. Desgewenst zullen onze voorgangers u graag helpen om passende teksten en gebeden uit te zoeken. In de avondwake is er ook gelegenheid om uw persoonlijke muziek via de geluidsinstallatie te laten klinken. Wij adviseren u een avondwake ongeveer een half uur te laten duren, waarna gelegenheid is om te condoleren.
De uitvaartviering

Inhoud en vormgeving van de uitvaart, de zang en ook de dag en tijd van de uitvaart bespreekt u met de pastores of met de vrijwilligers die bij de uitvaartplechtigheid voor zullen gaan. De uitvaartkoren van onze parochies zullen hun best doen om de viering met muziek op te luisteren. Eventuele andere muzikale wensen dienen met de voorgangers besproken te worden. Als men tijdens de uitvaartdienst ook de Heilige Mis voor de overledene wil vieren en de Heilige Communie wil ontvangen, dan moet een van de voorgangers een priester zijn. Voor mensen die minder vertrouwd zijn met de Heilige Mis, is de keuze voor een gebedsviering meer aangewezen. In zo’n gebedsviering kan iemand van het pastorale team (priester of diaken of catechist) of een opgeleide vrijwilliger voorgaan. Het beste is de keuze voor de gewenste viering samen met de voorgangers te bespreken. Als een uitvaart in een gebedsviering plaatsvindt, zal de parochie de overledene ook gedenken tijdens de Heilige Mis op zondag. Daarin viert de Kerk de dood en de Verrijzenis van Jezus Christus en spreekt de hoop uit, dat Hij ook de overledene zal wegvoeren uit de dood naar een nieuw leven bij God.

De begrafenis of de crematie

Pastores en opgeleide vrijwilligers kunnen vanuit de Kerk ook op een andere plaats (zoals b.v. zoals uitvaartcentra, crematoria) in een gebedsviering voorgaan. Met de uitvaartondernemer wordt de locatie afgesproken en in overleg met de voorganger wordt de orde van dienst besproken. Bij deze viering zijn meestal geen kerkkoren aanwezig.

Contact met een pastor na begrafenis of crematie
Het is heel begrijpelijk dat u korte of lange tijd na het afscheid nog eens behoefte heeft om te praten.
Onze pastores of leden van de nabestaandengroep zijn daar graag toe bereid.
We wijzen u ook graag op onze oecumenische rouwverwerkinggroep. Een paar maal per jaar is er een serie van
gesprekken met nabestaanden onder leiding van een predikant en een katholieke pastor.