Het doel van de Parochiële Caritas Instelling is: waar nodig financiële ondersteuning geven aan diaconale activiteiten van de parochie en financiële hulp verlenen aan mensen in nood, zijnde individuele personen en/of maat- schappelijke instanties (’goede doelen’). Onzemiddelen om dit werk te doen komen voorna- melijk uit de jaarlijkse opbrengsten van ons be- legd vermogen. Ons bisdom en de Interparochiële P.C.I. (I.P.I.C., opgericht per 1 juni 2017) waken erover dat wij onze gelden op een verantwoorde manier beheren en besteden.

Onze werkgroep bestaat uit zes leden: Annette Blommestijn (voorzitter), Jeroen Prins (secretaris), Albert Borghouts (1epenningmeester en onze vertegenwoordiger in en voorzitter van de I.P.C.I.), Bart Verhaar (2epenningmeester), Jos van Leeuwen (lid) en Chris Eeuwens (lid).

In de I.P.C.I. zijn naast onze parochie ook die van De Kwakel, Aalsmeer, Kudelstaart en Nes a/d Amstel vertegenwoordigd. Wij kunnen redelijk autonoom werken, maar bij het besteden van bedragen boven een bepaalde grens, moet er (logischerwijs) overleg met de penningmeester van de I.P.C.I. plaatsvinden.

VERZOEK VIA HET SECRETARIAAT INDIENEN