In de parochie zijn 96 wijkcontactpersonen actief. De Emmaüsparochie is in- gedeeld in 106 wijken. Enkele kleine wijken zijn samengevoegd voor 1 wijkcontactpersoon.

De voornaamste taak van een wijkcontact- persoon is het onderhouden van het contact tussen de parochie en de parochiaan in zijn of haar wijk. Het contact bestaat uit het bezorgen van het parochieblad Emmaüs Informatie bij de parochianen aan huis en daaruit wel of niet voortvloeiend persoonlijk contact.

De wijkcontactpersonen komen op uitnodiging van de stuurgroep voor een gezamenlijke bijeenkomst in het Trefcentrum van de parochie, steeds wanneer er een nieuw parochieblad van de persen rolt. Het doel van de gezamenlijke bijeenkomsten is om de band met elkaar te verstevigen door elkaar te ontmoeten. Op deze bijeenkomsten wordt meestal een gastspreker uitgenodigd.