8 september 2023 – Elly van Rooden

Binnenkort begint in Uithoorn de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie van 2024. Om te kunnen starten, willen wij weten wie de Eerste Heilige Communie zouden willen doen. Heeft u een kind in groep 4, dan kunt u haar of hem vanaf nu aanmelden via het secretariaat [secretariaat@emmaus-uithoorn.nl of 06 8129 3377].

De kinderen en hun ouders zijn van harte uitgenodigd om naar de informatiebijeenkomst te komen op zondag 17 september nà de viering van 11.00 uur in de dagkapel in de kerk. Lukt dat niet dan kunt u voor meer informatie direct met mij contact opnemen [pmmvanrooden@hetnet.nl]. Graag ontvangen wij alle aanmeldingen vóór half september!

Het Communie project “Gods Grootste Geschenk”bestaat uit totaal elf bijeenkomsten, ook staan er enkele opdrachten in om thuis te doen. Deze hebben als doel de kinderen en uzelf even stil te laten staan bij het geloof en zo elkaar op weg te helpen naar de Eerste H. Communie.

Namens pastoor Marco en Paul Goossens,
Elly van Rooden, catechiste