Het parochieteam bestaat uit ‘gewone’ parochianen die proberen mee te denken met de anderen en te doen wat voor onze parochiegemeenschap van belang is!

Het complete team bestaat, buiten de pastores, op dit moment uit acht personen. Daarvan zijn er drie die zich bezighouden met de financiën en onderhoud, de zogenaamde financiële commissie. Vanuit ons team is er weer een die onze parochie vertegenwoordigt in het kerkbestuur van het samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn.

Praktisch gezien komen we elke maand samen, de ene maand compleet met de financiële commissie, de andere maand de anderen van het team.

We proberen onze voelsprieten uit te zetten naar wat er binnen onze gemeenschap leeft. Daarom hebben we een middag georganiseerd om dat aan de hand van vragen te peilen. Maar wat nog belangrijker is, wat kunnen we praktisch hier aan doen, wat is haalbaar. Het zoeken naar wegen voor  het doorgeven van het geloof aan onze kinderen  was daarbij een belangrijk punt. Dit soort middagen willen we zeker in de toekomst herhalen.

Maar ook: hoe kunnen we meer op elkaar betrokken zijn, wat is belangrijk om een levendige gemeenschap te zijn.

Daarin neemt het vieren van de Eucharistie een belangrijke plaats is, dat is de plaats waar we ons geloof vieren. Van daaruit krijgen we inspiratie en kracht om in deze tijd het geloof handen en voeten te geven. We mogen vanuit ons geloof mensen nabij zijn, liefde, licht en hoop brengen.

Om het gemeenschapsgevoel te stimuleren en elkaar eens op een andere manier te leren kennen is er op dit moment jaarlijks een Emmausmaaltijd waarvan de geldelijke opbrengst voor een goed doel is. Ook is er een activiteit om gezamenlijk de kerk een extra schoonmaakbeurt te geven. Andere ideeën zijn natuurlijk altijd welkom!

Het werk van de wijkkontaktpersonen is voor onze gemeenschap ook niet onbelangrijk. Zij bezorgen ons parochieblad en proberen mee te leven met het wel en wee van diegenen die zij bezoeken. Zodoende zijn zij de link van binnen naar buiten en van buiten naar binnen.

Kortom, het parochieteam wil dicht bij onze mensen staan en proberen handen en voeten te geven aan wat er leeft, maar ook stimuleren dat wij als kerk met elkaar een Blijde Boodschap hebben, dat mogen we levendig houden, ook in deze tijd.