Klik hier voor de laatste editie van de Emmas-Informatie

Het parochieblad verschijnt viermaal per jaar.

Uw bijdrage of reactie ontvangen wij bij voorkeur per e-mail aan: redactie@emmaus-uithoorn.nl
of via de brievenbus van het parochiesecretariaat.
De redactie kan bijdragen weigeren of inkorten.

Parochieblad niet ontvangen?
De parochiebladen worden verspreid door de wijkcontactpersonen. Dat gebeurt op basis van gegevens uit de ledenadministratie van de parochie. Daarin zijn alle mensen ingeschreven, die bij onze parochie betrokken zijn.
Als u zich betrokken voelt bij onze gemeenschap en niét 4x per jaar een parochieblad krijgt thuisbezorgd, dan kan er iets fout zijn. Is dat laatste bij u van toepassing, dan willen wij dat graag oplossen.
Meldt u zich dan bij het parochiesecretariaat.