Aanmelding
Klik hier voor de aanmeldingsformulier: DOOP AANMELDINGSFORMULIER 
Vul het in en stuur het door naar: secretariaat@emmaus-uithoorn.nl
Als u meer wilt weten, bel het secretariaat van de parochie om een afspraak te maken met een van de pastores.
Voorbereiding 
U moet rekening houden met minstens één voorbereidingsavond met andere ouders, die hun kind willen laten dopen.
De doop zelf wordt toegediend door een priester of een diaken. Dit gebeurt altijd op een zondag na de viering. Zijn er op een zondag meerdere doopkandidaten, dan wordt er gekozen voor een gezamenlijke doopviering. Incidenteel is het ook mogelijk om de doop tijdens een zondagsviering toe te dienen. Met en rond Pasen wordt er alleen in de paaswake gedoopt.