Het parochiesecretariaat is het zenuwcentrum van de parochie waar alle lijntjes samenkomen.
Zij staan ten dienste van de pastores, het bestuur en alle werkgroepen van de parochie.
Hun werkzaamheden bestaan uit het aannemen van de telefoon en de afwerking daarvan en het ontvangen van bezoekers.
Ook verzorgen zijn de boekjes voor de liturgie, het wekelijkse parochienieuws, de verwerking van misintenties, het uitwerken van de teksten voor pastores en lectoren tijdens de vieringen, het ontvangen van de post en e-mail en de registratie en de verdeling daarvan, bijhouden van de roosters van vergaderingen en bijeenkomsten, de registratie in de kerkelijke boeken en vele andere activiteiten.
Bij het secretariaat zijn zo’n 10 mensen in wisselende aanwezigheid betrokken.