Vormsel betekent vorm-krijgen: God geeft ons zijn Heilige Geest, en daardoor krijgt ons leven een “vorm”.

Wat gaan wij doen?

Kennis over het geloof is natuurlijk belangrijk, maar het samen bidden en vieren van de Mis zijn ook essentieel voor een levendig geloof. Daarom willen we een deel van de bijeenkomsten plannen vóór de gezinsvieringen in Burght te Uithoorn, zodat de kinderen daarna met hun familie kunnen deelnemen aan de gezinsviering.

Kortom we willen ze graag voorbereiden op het Vormsel medio juni 2022.

Lees hier een brief met de aangepaste informatie over de komende bijeenkomsten: 

BRIEF VORMSEL 2021-2022 

voor nadere info: vormsel.amstel.westeinder@gmail.com

Met vriendelijke groet,
Pastoor Marco Cavagnaro
Leonie van Ittersum, catechetisch medewerker.