Alle kinderen, in de leeftijd van groep 4 en 5 van de basisschool, kunnen deelnemen aan de voorbereiding op de Eerste H. Communie!

Voor sommige ouders is de Eerste H. Communie van hun kind een vanzelfsprekende zaak. Zij willen hun kind verder vertrouwd maken met het kerkelijk leven, waar zij ook zelf aan deel nemen. Andere ouders hebben hun vragen en twijfels, maar willen deze mogelijkheid om hun kind (opnieuw) met geloof en kerk in contact te brengen niet verloren laten gaan. De parochie biedt een project aan, waarin de kinderen en ook u als ouders, op dit bijzondere feest worden voorbereid, om zo onze gemeenschap en de kerk beter te leren kennen.

Het Communie project “Gods Grootste Geschenk”bestaat uit totaal elf bijeenkomsten, ook staan er enkele opdrachten in om thuis te doen. Deze hebben als doel de kinderen en uzelf even stil te laten staan bij het geloof en zo elkaar op weg te helpen naar de Eerste H. Communie.

Het lijkt nog ver weg, maar half november begint de voorbereiding voor het communieproject van 2022. Om te kunnen starten, willen wij weten wie de Eerste Heilige Communie zouden willen doen. Heeft u een kind in groep 4 of 5, dan kunt u haar of hem vanaf nu aanmelden via het secretariaat (secretariaat@emmaus-uithoorn.nl). Naar verwachting zullen de bijeenkomsten op de woensdagmiddagen plaatsvinden in de pastorie van de Emmausparochie, Potgieterplein 4, te Uithoorn.

Voor meer informatie kunt u direct met mij contact opnemen.
Elly van Rooden,
catechiste
email: pmmvanrooden@hetnet.nl
telefoon:
0252-517592 

Documenten:
EHC 2022 – Uitnodigingsbrief