Kinderkoor Op-Maat!

Kinderkoor OpMaat bestaat uit kinderen van de basisscholen die luisteren zo’n 10 zondagsvieringen per jaar op en daarnaast gaan ze jaarlijks op bezoek om te zingen bij andere organisaties.

Het kinderkoor heeft dit jaar een erg succesvol jaar gehad. Ons ledental is gegroeid van 14 naar 21 kinderen. De meeste kinderen zijn bij het koor gekomen met de kerstviering of daarna, omdat zij het Eerste Communieproject ingingen.

Natuurlijk zijn wij betrokken bij de voorbereiding op de 1e H. Communie en het vormsel.
Ook komt jaarlijks Sint Nicolaas langs en wordt een gezamenlijk uitstapje gemaakt..

Naast dirigent Annemiek en pianist Jelle hebben koorouders Annabel en Carine zich erg voor het koor ingezet om dit alles mogelijk te maken.

Het koor oefent elke vrijdag van 18.30- 19.30 uur in de kerk.