Kinderkoor OpMaat bestaat uit kinderen van de basisscholen die luisteren een aantal zondagsvieringen per jaar op, en daarnaast gaan ze ook soms op bezoek om te zingen bij andere organisaties.

Natuurlijk zijn wij betrokken bij de voorbereiding op de 1e H. Communie en het vormsel.
Ook komt jaarlijks Sint Nicolaas langs en wordt een gezamenlijk uitstapje gemaakt..

Het koor oefent elke vrijdag van 18.30- 19.30 uur in de kerk.