Klik hier voor de laatste editie van de emmaus 

Het parochieblad verschijnt viermaal per jaar.

Uw bijdrage of reactie ontvangen wij bij voorkeur per e-mail aan: redactie@emmaus-uithoorn.nl
of via de brievenbus van het parochiesecretariaat.
De redactie kan bijdragen weigeren of inkorten.

Parochieblad niet ontvangen?
De parochiebladen worden verspreid door de wijkcontactpersonen. Dat gebeurt op basis van gegevens uit de ledenadministratie van de parochie. Daarin zijn alle mensen ingeschreven, die bij onze parochie betrokken zijn.
Als u zich betrokken voelt bij onze gemeenschap en niét eens in de twee maanden een parochieblad krijgt thuisbezorgd, dan kan er iets fout zijn. Is dat laatste bij u van toepassing, dan willen wij dat graag oplossen.
Meldt u zich dan bij het parochiesecretariaat.

Emma&us
De achterkant van de Emmaüsinformatie is bedoeld voor alle kinderen in de parochie van 5 tot 100 jaar. Dus eigenlijk gewoon voor iedereen! Leuk om met elkaar de puzzel op te lossen of samen het verhaal te lezen. Door de opdrachten, teksten en puzzels wordt het vaak eenvoudiger om met kinderen (en volwassenen) te praten over wat hen bezig houdt en over het geloof. Voor vragen, suggesties en tips kun je contact opnemen met ons via Emma&us

2022-06-04 Emma en us – Vragen om hulp
2022-06-04 Emma en us – Doolhof