Al enige tijd vangen we signalen op dat jonge gezinnen op zoek zijn naar een gelegenheid waar ze andere gezinnen treffen, die net als zijzelf het geloof een plaats willen geven. Een bijeenkomst die gezellig is, waar gegeten wordt en waar de (jonge) kinderen met elkaar kunnen spelen. Maar ook een plek waar iets van het geloof aangeboden wordt, waar je met elkaar van gedachten te wisselen en samen bidden.

In de Burght willen we gezinszondagen gaan organiseren: een gezinsviering met het kinderkoor, een lunch in het trefcentrum en vervolgens catechese per leeftijdsgroep in één van de ruimtes in het kerkgebouw. Een moment van om elkaar te ontmoeten, met elkaar te vieren en na te denken over het geloof.

In de gezinsdagen wordt een aantal kinderen voorbereid op hun Eerste Heilige Communie en een aantal jongeren op het Vormsel. Daarnaast wordt hard gewerkt aan programma’s voor alle kinderen, jongeren, ouders en andere volwassenen.

De gezinszondagen beginnen om 11.00 uur met een Mis en zullen rond 14.15 uur worden afgerond. Reserveer de volgende data alvast in je agenda :

  • 9 oktober 2022
  • 30 oktober 2022
  • 27 nov 2022
  • 15 jan 2023
  • 12 febr 2023
  • 12 maart 2023
  • 2 april 2023 (Palmzondag)
  • 21 mei 2023

We hopen dat vele gezinnen zullen aansluiten op deze gezinszondagen.

Mocht u nog vragen hebben neem dan contact met ons op: emmaus.gezinsdagen@gmail.com

Pastoor Marco, Elly van Rooden en Leonie van Ittersum