De Bijbelleesgroep kent al een traditie van ruim 25 jaar. Oorspronkelijk geleid door de pastor en sinds 1999 door een van de deelnemers. Sinds die tijd is het gelukt jaarlijks zo’n 15 bijeenkomsten te houden.

Omdat we in de liturgie spreken van een A-jaar, B-jaar of C-jaar en Pasen steeds op een andere datum valt, komt een groot gedeelte van de H.Schrift aan de orde en is er niet veel sprake van doublures.

We lezen en bespreken dan de 1ste Lezing en de Evangelielezing van de daarop volgende zondag.

De bijeenkomsten worden gehouden vanaf oktober tot mei en wel op donderdagmorgen vanaf 10.45 uur tot 11.45 uur in het Trefcentrum van De Burght, Potgieterplein 4.

Eenieder is welkom., Aanmelden is niet nodig. Voor bijeenkomsten in het nieuwe werkjaar 2022-2023, zie bijgaand rooster.

Toch maar eens de stap zetten en je aansluiten. Het is boeiend, leerzaam en … zeker niet saai! En er is altijd koffie! Daar zorgt de koffieploeg voor! Geweldig toch! Doen!

________________________________________

DATA BIJEENKOMSTEN:

2022                                        2023

6 oktober                            12 januari

20 oktober                          26 januari

3 november                          9 februari

17 november                      23 februari

1 december                           9 maart

15 december                       23 maart

                                          20 april

                                            4 mei