De Bijbelleesgroep is al meer dan 20 jaar actief in de parochiegemeenschap van De Burght. Oorspronkelijk werden de bijeen- komsten geleid door de parochiepastor. Maar sinds plm. 1999 is de gespreksleiding in handen van een van de deelnemers.

De schriftlezingen betroffen steeds de Eerste Lezing en de Evangelielezing van de daarop- volgende zondag. Door afwisseling van A-jaar, B-jaar of C-jaar en de steeds wisselende datum van het Paasfeest, ontstaat een grote variatie in teksten en komt een groot deel van de Heilige Schrift in de loop van de tijd ter sprake.

We komen op donderdagmorgen bijeen, vanaf 10.15 tot 11.15 uurAanmelding is niet nodig. Iedereen kan binnen komen lopen en zich aansluiten. Je krijgt dan ook de lezingen in handen van een volgende bijeenkomst om je thuis in te lezen.

Toch maar eens de stap zetten en je aansluiten. Het is boeiend, leerzaam en … zeker niet saai! En er is altijd koffie! Daar zorgt de koffieploeg voor! Geweldig toch! Doen!

________________________________________

DATA BIJEENKOMSTEN:

Tijdelijk gesuspendeerd vanwege corona