Diaconale zondag 2023: Kijk niet weg!

Kijk niet weg van de armen want “Alles wat je voor één van deze minste broeders van Mij hebt gedaan, heb je voor Mij gedaan.” [Mt 25, 40]

Wereldwijd vieren we in november de dag van de armen. In zijn boodschap voor deze dag geeft paus Franciscus aan ons mee oog te hebben voor de ander, met name de ander die in armoede leeft. Armoede is immers van alle tijden en komt ook in onze samenleving veelvuldig voor. Het gaat niet alleen om bestaansminimum (denk aan inflatie en onzekere contracten), maar ook om geestelijke armoede (door bijvoorbeeld de misleidende online cultuur).

De boodschap “Kijk niet weg” is het centrale thema van de diaconale vieringen in 2023, georganiseerd door verschillende werkgroepen Caritas en diaken Jeroen Hoekstra. Het zijn vieringen met teksten, gebeden en liederen die inspireren èn aan het denken zetten. In alle woord- en communievieringen zal diaken Jeroen voorgaan en wordt hij bijgestaan door één of twee leden van de plaatselijke caritasgroep. In de Emmausparochie gaat diaken Jeroen voor tijdens de eucharistieviering samen met pastoor Marco of kapelaan Darek.

De diaconale vieringen zijn op

12 november om 11.00 uur in Parochie St. Jan Geboorte – Kudelstaart
12 november om 9.30 uur in Parochie St. Jans Geboorte – De Kwakel
19 november om 11.00 uur in de Emmaüsparochie – Uithoorn
19 november in Parochie H. Urbanus – Nes a.d. Amstel
19 november in Parochie O.L.Vrouw van de Berg Karmel – Aalsmeer

Wij nodigen u en jou van harte uit. Kom, je bent welkom. Laat je inspireren!

Namens de werkgroepen Caritas,
Wil Kraan en Diaken Jeroen Hoekstra