Gezinsdagen – Betekenisvolle relaties

 Betekenisvolle relaties 

Ook dit schooljaar organiseren we in de Emmaüsparochie gezinsdagen; zondagen waarop jong en oud samenkomen in onze kerk. Een dag om elkaar te ontmoeten, samen te lunchen, samen te spelen, te praten en te bidden. De rode draad is dit jaar het eerste boek van de bijbel: Genesis.

De tweede gezinsdag van dit schooljaar is op zondag 12 november en begint om 11.00 uur met een gezinsviering waarbij kinderkoor OpMaat zingt. Na een gezamenlijke pauze waarbij iedereen zijn eigen lunch meeneemt, begint het catecheseprogramma. Voor elke leeftijd is er een eigen groep: peuter en kleuters, communie, kinderen, vormsel, jongeren, volwassenen. Om 14.00 uur sluiten we de dag af.

Kom ook! Iedereen is welkom!

Neem voor meer informatie over de gezinsdagen contact op met één van ons [emmaus.gezinsdagen@gmail.com].

Met vriendelijke groet,
Pastoor Marco, Ingeborg, Bart en Leonie