Verkoop Schanskerk

Communiqué van de R.K. Emmaüs parochie te Uithoorn

Het bestuur van de Emmaüs Parochie te Uithoorn heeft op 29 december 2022 het gebouw van de voormalige Sint Jan de Doper Parochie – met bijbehorende pastorie en omliggende terrein – aan een projectontwikkelaar verkocht. Door de gerealiseerde verkoop kunnen de gemeente Uithoorn en deze ontwikkelaar verder invulling geven aan de voorgenomen gebiedsontwikkeling van het Schansgebied. Dit is voor groot belang voor het centraal in het dorp gelegen Schansgebied en daarmee voor alle inwoners van de gemeente Uithoorn.

Met de verkoop van het kerkgebouw komt een einde aan een jarenlang slepende zaak, waarbij het voor de parochie zeer moeizaam en pijnlijk is geweest om tot een oplossing te komen. De jarenlange onderhandelingen hierover met de gemeente, waarbij de parochie is ondersteund door het Bisdom Haarlem-Amsterdam, zijn voor de parochianen te vaak een achtbaan rit geweest die nu tot stilstand is gekomen.

Vele plannen zijn gemaakt, waarbij het niet altijd eenvoudig is geweest om de verschillende belangen bij elkaar te brengen. Dat heeft ertoe geleid dat het proces veel meer tijd heeft gekost en ook zeer intensief is geweest. Dat heeft ook nadrukkelijk zijn weerslag gehad op de parochie en haar parochianen, maar natuurlijk ook op alle inwoners van de gemeente Uithoorn.

Na de bekendmaking van de planontwikkeling van de gemeente Uithoorn voor het Schansgebied en de vestiging van het Voorkeursrecht Gemeente op de aankoop van de Schanskerk in 2021 en 2022, is het uiteindelijk mogelijk gebleken om tot een verkoop van de kerk en pastorie te komen. Daarbij is gezocht naar de juiste balans tussen de belangen van de parochie als eigenaar en de planontwikkeling voor het Schansgebied in het belang van het dorp. Wij zijn blij dat dit heeft geresulteerd in de verkoopovereenkomst.

Natuurlijk is het pijnlijk om te zien dat het kerkgebouw en pastorie een andere bestemming gaan krijgen. De Schanskerk heeft voor de parochianen van Uithoorn heel veel betekend, en het is ons niet mogelijk om in dit beknopt communiqué al de emoties en herinneringen onder woorden te brengen.

Wij hopen dat de inwoners van Uithoorn uit kunnen kijken naar een gebiedsontwikkeling die past bij de unieke plek en ligging van het gebied, en dat toch nog steeds een herkenbare plaats kan blijven, om de plek waar de geloofsgemeenschap bij elkaar is gekomen in ere te houden.

Het bestuur van de R.K. Emmaüs Parochie te Uithoorn