(in de foto: de Paus gaat biechten)

Wij zijn nu onderweg naar Pasen. In zijn boodschap voor de Veertigdagentijd spreekt Paus Franciscus over de destructieve kracht van het egoïsme. Wat volgt is een tekst van de Paus: “Als we niet leven als kinderen van God gedragen we ons vaak op een destructieve manier tegenover onze naasten, de andere schepselen en ook tegenover onszelf. Mateloosheid neemt dan de bovenhand. Als we niet voortdurend streven naar Pasen, naar de horizon van de verrijzenis, zal de mentaliteit van “Ik wil alles en wel meteen!” en “Teveel is nooit genoeg” uiteindelijk overheersen.

Waar komt dit alles vandaan? De oorzaak van alle kwaad is de zonde. Zonde drijft de mens ertoe zichzelf als de god van de schepping te beschouwen, zichzelf te zien als de absolute heerser en de schepping niet te gebruiken voor het doel waarvoor de Schepper haar heeft bedoeld, maar voor zijn eigen belang. Dit gaat ten koste van de anderen.

Wat zal ons daarvan genezen? Bidden leert ons af te zien van afgoderij en van onze zelfgenoegzaamheid, en te erkennen dat we nood hebben aan de Heer en zijn barmhartigheid. We geven aalmoezen om onszelf te bevrijden van de waanzin om alles voor onszelf op te potten in de illusie dat we een toekomst kunnen veiligstellen die ons niet toebehoort. Het komt dus erop aan de vreugde van Gods plan voor de schepping en voor elk van ons te herontdekken. En dat betekent: houden van Hem, van onze broers en zussen en van de hele wereld, en in die liefde het ware geluk vinden”.

 

In de meivakantie krijgt u de kans om naar een geweldig katholiek festival te gaan. Dat kan met het hele gezin, maar ook alleen bent u van harte welkom. Thema: “In His Presence”

Steekwoorden zijn: Lofprijzing-Lezingen-Vieren-Ontmoeting-Vakantie.

Kijk eens op de website om te lezen wat u allemaal kunt verwachten. Is een week te veel, u kunt ook eens een dagje komen kennismaken.

In de hal hangt en op de lektuurtafel ligt de festivalkrant. Laat je eens verrassen door iets nieuws! Info en opgave: www.celebratefestival.nl of bel Marlies van der Lelij tel. 0297 567848

Dank aan alle vrijwilligers die hebben bijgedragen aan deze FANTASTISCHE dag!

In het trefcentrum werden de liedjes ingestudeerd met bijbehorende bewegingen. Tussendoor waren er spellen en opdrachten. Er was een quiz met vragenals “Wie is de moeder van Kaïn en Abel?” en “Welke vogel stuurde Noach weg om opzoek te gaan naar land?”. Kinderen moesten zoveel mogelijk dingen verzinnen waar ze dankbaar voor waren. Later op de middag was er nog een actief spel met paarden, ridders en prinsen. Aan het eind van de middag waren alle tien de liedjes aangeleerd en was het tijd om in de kerk zelf te oefenen. Jelle, de pianist van OpMaat, was nu ook aanwezig om enkele liedjes te begeleiden.

Veel mensen waren speciaal voor deze viering gekomen om de kinderen te horen zingen. Duidelijk was te zien met hoeveel

enthousiasme en energie de kinderen hadden geoefend onder de bezielende leiding van Ron, Irene, Arianne, Amy en Marije. Er werd mooi gezongen en de bewegingen werden goed meegedaan. Pastor Marco legde met zijn eigen vakantiegeld uit wat er precies werd bedoeld met het evangelie over de weduwe die haar laatste centen in de offerschaal wierp. De viering eindigde met 1000 dingen om dankbaar voor te zijn. Dit werd door de kerk beaamt met een daverend applaus. Tijdens de viering werd een collecte gehouden voor de stichting 22Q11 die zich inzet voor meer onderzoek naar deze ziekte.

Laten we Jezus vragen, “met Zijn genade en Zijn vergeving,” altijd om onze kerk te beschermen die “als een moeder, is heilig”, maar is ook “vol met zondige kinderen, zoals wij.” Dit was het gebed van paus Franciscus op de ochtendmis in het Casa Santa Marta. De Heilige Vader dacht na over de lezingen van de dag en concentreerde zich op de woorden van Jezus: “haar vele zonden zijn vergeven; want zij heeft grote liefde getoond. “