De kerststal “doet ons beseffen dat Gods liefde voor ons zo groot is, dat Hij een van ons werd, zodat wij op onze beurt één met Hem mogen worden.”

Dit schrijft paus Franciscus in een apos­to­lische brief die op 1 december ver­scheen: Admirabile signum’ (‘Bewonderens­waar­dig teken’). De paus was die dag op bezoek in Greccio. Daar ligt de oorsprong van de kerststal.

Greccio

De heilige Franciscus kwam in Greccio, toen en ook nu een klein stadje, waar­schijn­lijk nadat hij in november 1223 Rome had bezocht. Franciscus wilde de geboorte van Jezus in de stal in Bethlehem levendig in herinnering brengen. Een van de inwoners van Greccio ging aan de slag met zijn aanwijzingen en op 25 december vierden de fran­cis­ca­nen samen met mensen uit Greccio de eucha­ris­tie bij die eerste kerststal.

Traditie van de kerststal stimuleren

De paus noemt het opbouwen van de kerststal “een vreugdevolle traditie” en een rijke volksvroomheid. Met zijn brief wil de paus de traditie van de kerststal stimuleren niet alleen in de families, maar ook het gebruik van de kerststallen die op scholen een plek krijgen, op het werk, in ziekenhuizen, gevangenissen en op de pleinen van steden en dorpen.

Evan­ge­li­sa­tie

Het eenvoudige idee van de heilige Franciscus is “een groot werk van evan­ge­li­sa­tie”, schrijft de paus. Al eeuwenlang raakt de kerststal de harten van de mensen. “Allereerst omdat de kerststal ons de tedere liefde van God laat zien,” schrijft de paus. “In Jezus heeft de Vader ons een broer gegeven, die naar ons op zoek gaat als we verward zijn of verloren lopen, en een loyale vriend aan onze zijde. God de Vader gaf ons zijn Zoon die ons vergeeft en bevrijdt van onze zonden.”

3 juli 2019

Vormsel betekent vorm-krijgen: God geeft door zijn Geest een “vorm” aan ons leven, en dat houdt niet bij de vormselviering op maar is een levenslange ervaring.

Wij zullen samen zijn, met elkaar praten, kennis maken en werken aan de groei van ons geestelijk leven.

Bijeenkomsten kalender
vrijdagen 20.00 – 21.00, Emmaüsparochie, Uithoorn

4 oktober – Ontzag voor God 

22 november – Vroomheid

13 december – Kennis

24 januari – Raad

28 februari – Sterkte

27 maart – Inzicht

17 april – Wijsheid  

15 mei – Feest van de verzoening

19 juni – Vormselvoorbereiding

Zaterdag 20 juni, 19uur: VORMSELVIERING

Nadere info: pastores@emmaus-uithoorn.nl

Dank aan alle vrijwilligers die hebben bijgedragen aan deze FANTASTISCHE dag!

In het trefcentrum werden de liedjes ingestudeerd met bijbehorende bewegingen. Tussendoor waren er spellen en opdrachten. Er was een quiz met vragenals “Wie is de moeder van Kaïn en Abel?” en “Welke vogel stuurde Noach weg om opzoek te gaan naar land?”. Kinderen moesten zoveel mogelijk dingen verzinnen waar ze dankbaar voor waren. Later op de middag was er nog een actief spel met paarden, ridders en prinsen. Aan het eind van de middag waren alle tien de liedjes aangeleerd en was het tijd om in de kerk zelf te oefenen. Jelle, de pianist van OpMaat, was nu ook aanwezig om enkele liedjes te begeleiden.

Veel mensen waren speciaal voor deze viering gekomen om de kinderen te horen zingen. Duidelijk was te zien met hoeveel

enthousiasme en energie de kinderen hadden geoefend onder de bezielende leiding van Ron, Irene, Arianne, Amy en Marije. Er werd mooi gezongen en de bewegingen werden goed meegedaan. Pastor Marco legde met zijn eigen vakantiegeld uit wat er precies werd bedoeld met het evangelie over de weduwe die haar laatste centen in de offerschaal wierp. De viering eindigde met 1000 dingen om dankbaar voor te zijn. Dit werd door de kerk beaamt met een daverend applaus. Tijdens de viering werd een collecte gehouden voor de stichting 22Q11 die zich inzet voor meer onderzoek naar deze ziekte.

Laten we Jezus vragen, “met Zijn genade en Zijn vergeving,” altijd om onze kerk te beschermen die “als een moeder, is heilig”, maar is ook “vol met zondige kinderen, zoals wij.” Dit was het gebed van paus Franciscus op de ochtendmis in het Casa Santa Marta. De Heilige Vader dacht na over de lezingen van de dag en concentreerde zich op de woorden van Jezus: “haar vele zonden zijn vergeven; want zij heeft grote liefde getoond. “