Gezinszondagen

Al enige tijd vangen we signalen op dat jonge gezinnen op zoek zijn naar een gelegenheid waar ze andere gezinnen treffen, die net als zijzelf het geloof een plaats willen geven. Een bijeenkomst die gezellig is, waar gegeten wordt en waar de ( jonge) kinderen met elkaar kunnen spelen. Maar ook een plek waar iets van het geloof aangeboden wordt, waar je met elkaar van gedachten te wisselt en samen bidt.

In de Burght organiseren we gezinszondagen:

  • een gezinsviering met het kinderkoor
  • een lunch in het trefcentrum
  • catechese per leeftijdsgroep in één van de ruimtes in het kerkgebouw.

Een moment om elkaar te ontmoeten, met elkaar te vieren en na te denken over het geloof.

In de gezinsdagen wordt een aantal kinderen voorbereid op hun Eerste Heilige Communie en een aantal jongeren op het Vormsel. Daarnaast zijn er programma’s voor alle kinderen, jongeren, ouders en andere volwassenen.

De gezinszondagen beginnen om 11.00 uur met een Mis en zullen rond 14.15 uur worden afgerond. Reserveer de volgende data alvast in je agenda :

  • 12 febr 2023
  • 12 maart 2023
  • 2 april 2023 ( Palmzondag)

We hopen dat vele gezinnen zullen aansluiten op deze gezinszondagen.

Mocht u nog vragen hebben neem dan contact met ons op: emmaus.gezinsdagen@gmail.com

Pastoor Marco, Elly van Rooden en Leonie van Ittersum