Uithoorn – Gezinsdagen in de Emmaüsparochie

Op 9 en 30 oktober hebben we samen de eerste twee gezinszondagen met elkaar beleefd. De opkomst was overweldigend en de reacties heel positief. In de Kom Erbij! kun je lezen wat we allemaal gedaan hebben, zie [Kinderen & Jongeren].

De volgende gezinsdag is op zondag 27 november. We beginnen de dag om 11.00 uur met een gezinsviering. Vervolgens lunchen we met elkaar in het Trefcentrum. Iedereen neemt zijn eigen lunch mee, voor koffie en thee zorgen wij. Na de lunch is er catechese per leeftijdsgroep in één van de ruimtes in het kerkgebouw. We sluiten de dag af om 14.00 uur.

We hopen dat vele gezinnen zullen aansluiten op deze gezinszondagen.
Maar andere parochianen zijn ook van harte welkom.

Pastoor Marco, Elly van Rooden en Leonie van Ittersum