EERSTE HEILIGE COMMUNIE 2023

Kinderen in de leeftijd van groep 4 of 5 kunnen deelnemen aan de voorbereiding op de Eerste H. Communie!
De parochie biedt een project aan, waarin de kinderen en ook u als ouders, op dit bijzondere feest worden
voorbereid. Het Communie project “Gods Grootste Geschenk” bestaat uit 8 bijeenkomsten. De informatie
bijeenkomst is op zondag 18 september nà de mis van 11.00 uur in de dagkapel van de kerk. Indien u niet in
de gelegenheid bent om te komen, dan kunt u tot half september uw kind aanmelden per mail bij:
secretariaat@emmaus-uithoorn.nl of via telefoonnummer: 0297-561439.