OPENLUCHTVIERING OP ZONDAG 11 SEPTEMBER 2022 OM 10.00 UUR IN NES AAN DE AMSTEL

Op zondag 11 september zal de viering van onze parochiekerk niet in ons kerkgebouw plaats vinden, maar in
de openlucht, in Nes a/d Amstel. De viering zal om 10.00 uur plaatsvinden. De hele pastoresteam zal
aanwezig zijn, en afgevaardigen van de 5 koren zullen de dienst opluisteren. Ingang is via het kerkplein, op
Amsteldijk Zuid 145. Verdere details in het Emmaüs Informatie blz. 6.

Als u een parochiaan kent van wie u denkt dat hij of zij deze informatie niet heeft begrepen, neem dan het initiatief om hem of haar te informeren.
Dank u.

We vinden het heel belangrijk dat alle vaste parochianen vervoer hebben om dit mee te maken.
In de weekenden voor 11 september zal er in elke parochie daarom met intekenlijsten gewerkt worden voor
als u vervoer nodig hebt, of dat u parochianen mee kunt nemen in uw auto.

Opgave kan ook via het secretariaat of op de voorafgaande zondagen na de viering in de hal van de kerk.

Wij hopen elkaar als parochianen van een en dezelfde regio dan te ontmoeten.
WELKOM!

Toelichting op de viering van 11 september.

Zoals velen van u wellicht hebben opgemerkt, hebben we in het rooster van de septembermaand “een zondag samen” gepland, n.l. 11 september. Dit betekent dat er op die dag in geen van de vijf parochies een mis zal zijn. We willen de mis gezamenlijk vieren in de openlucht, in een park, bij de Urbanusparochie in Nes aan de Amstel. We dachten dat dit de beste plaats zou zijn, omdat we in geval van regen in de kerk kunnen schuilen. Maar het plan is om een openlucht viering te houden, allemaal samen. Het thema is SAMEN.
Heel opmerkelijk is dat dit initiatief niet van de pastores, noch van het bestuur kwam, maar van een aantal parochianen! De grote vraag is: waarom zouden we samen moeten vieren? Het antwoord op deze vraag is niet eenvoudig. Het is niet eenvoudig omdat wij vijf zeer verschillende dorpen zijn – wij hebben verschillende culturen en tradities. Wij voelen ons niet thuis als we buiten ons kerkgebouw gaan vieren. Maar tegelijkertijd delen we ook veel dingen: we hebben dezelfde voorgangers, en hetzelfde bestuur. Alle vijf parochies zijn aan de Rooms Katholieke Kerk gebonden, en wij hebben allen dezelfde Paus Franciscus. Maar de vraag blijft: waarom moeten we samen gaan vieren? Misschien lijkt het “geforceerd”… Misschien lijkt het erop dat we alle parochianen in één grote gemeenschap willen laten opgaan. En deze gedachte roept het spookbeeld op van kerksluitingen. Maar ik wil u in alle eerlijkheid zeggen dat ik niet geloof dat dit ooit zal gebeuren: ik geloof niet dat onze vijf kerken ooit tot één grote gemeenschap zullen samengesmolten worden. Wat ik wel geloof, en dat is de reden waarom wij samen willen vieren, is dat wij geroepen zijn om te getuigen van het feit dat wij één kerk zijn. Getuigenis vereist zichtbare tekenen. Het moet zichtbaar zijn dat we verenigd zijn. Eenheid is kracht. Zonder eenheid is er geen toekomst. Jonge mensen moeten zien dat de kerk een grote, mooie realiteit is. Dat er ook andere kinderen zijn, in andere dorpen en andere scholen, die naar de kerk gaan – en dat we allemaal samen van dezelfde kerk deel uitmaken.
Alle families proberen in de zomer hun FAMILIE DAG te organiseren. Deze zondag samen – 11 september – zal onze FAMILIE DAG zijn. Families zijn ook niet verplicht om (tenminste) één keer per jaar bijeen te komen: ze kunnen heel goed thuis eten. Iedereen heeft z’n eigen keuken, z’n eigen koelkast en z’n eigen spullen. Maar af en toe moeten ze naar buiten gaan om elkaar ontmoeten, en ontdekken dat ze één zijn. Dat zullen we ook op 11 september doen!
Ik denk dat God heel veel van ons houdt, en dat Hij grote plannen voor de toekomst van de kerk in Nederland heeft. De toekomst is niet alleen: kerksluitingen, minder worden, achteruitgaan… De toekomst van de kerk zijn kleine gemeenschappen van mensen die zich door God diep geliefd voelen en die zijn Zoon Jezus Christus, die gestorven en verrezen is, willen volgen. Gemeenschappen die bezield zijn door de Heilige Geest. Wellicht zullen deze gemeenschappen in kerkgebouwen samenkomen, maar ook in huizen en misschien zelfs in de open lucht. Het zullen plaatselijke gemeenschappen zijn, in dorpen gevestigd, maar bij grote gelegenheden zullen ze samen willen zijn. Telkens wanneer zij elkaar ontmoeten, zullen zij de aanwezigheid van Jezus, levend, in hun midden voelen. Zij zullen Jezus volgen, waar Hij hen ook heen wil brengen. Misschien ligt de toekomst nog ver weg en hoeven wij het niet te vervroegen.                                      Maar toch gaan wij op 11 september onze FAMILIE DAG houden, om de blijdschap van het SAMEN-zijn met Jezus te ervaren.
Tot ziens op 11 september!