Wie wil er mee naar de regio bijeenkomst over het SYNODALE PROCES?

Paus Franciscus wil dat alle betrokken parochianen hierover met elkaar in gesprek gaan.
De drie kernthema’s die tijdens dit proces zullen worden behandeld zijn:
Communie: gemeenschap met God en van de mensen
Participatie: deelname van alle gelovigen
Missie: het verkondigen van de blijde boodschap van onze Heer Jezus Christus
(meer info: https://www.kn.nl/vaticaan/volgende-synode-niet-alleen-in-rome-maar-overal-ter-wereld/)

In onze regio zal dat plaatsvinden op zaterdag 11 december van 13.30-16.00u. Over waar deze bijeenkomst zal zijn, is afhankelijk van het aantal deelnemers. Dus bent u geïnteresseerd, dan graag opgeven via het secretariaat. Later zult u horen waar het te doen is.