OPROEP VOOR (VASTE) OF TIJDELIJKE KOSTERS

Het koster zijn is een zeer belangrijke taak. De koster is verantwoordelijk voor de voorbereiding van de kerkzaal in
de zondagse vieringen, zowel vanuit praktisch als liturgisch oogpunt. Momenteel steunt onze parochie op enkele
kosters, die zeer goed werk verrichten. We hebben meer kosters nodig, niet alleen om deze dienst permanent te
kunnen doen, maar ook eventueel tijdelijke kosters, die kunnen komen helpen als er vieringen zijn met veel
mensen in de kerk (zoals eerste communies en vormselvieringen). Op zaterdag 10 juni is er bijvoorbeeld een
vormselviering en zullen er vele gezinnen met kinderen in de kerk zijn: in die omstandigheid zou het goed zijn om
meer kosters te hebben, zodat de kerkzaal beter beheerd kan worden. Meld u aan!