KINDERCLUB 2019-2020

Tijd:  van 14.45 uur – 15.45 uur

Dag:  Woensdagmiddag, aansluitend na school              

De Kinderclub is bestemd voor alle kinderen van 4 t/m 12 jaar en het maakt niet uit of uw kind gedoopt is of niet. 

Het is niet nodig om uw kind(eren) voor deze middagen aan te melden, echter wel graag aanmelden voor het kerst knutselen en voor het palmpaasstokken maken! 

Ook mag uw kind(eren) hun vriendjes en vriendinnetjes meenemen! 

  •    25 september  thema:  De tuin van Eden                      
  •    30 oktober      thema:  De ark van Noach
  •    11 december    thema:  Kerst knutselen 
  •     22 januari       thema:  doop in de Jordaan
  •    12 februari     thema:   uitdrijving v/d boze geest
  •    18 maart         thema:   Pasen 
  •       4 april            thema:   palmpaasstokken maken 
  •    27 mei             thema:   Pinksteren, de H. Geest 

Tot slot een oproep:voor het begeleiden van deze middagen zijn we op zoek naar (groot) ouders, om de kinderen te helpen met het knutselen, lijkt u dat leuk, meldt u dan aan!  

Voor verdere informatie mag u mij bellen of mailen:

Elly van Rooden: 0252 -517592 of pmmvanrooden@hetnet.nl