Het neocatechumenaat is een catechetische weg – de naam verwijst naar het catechumenaat, de voor­be­rei­ding van volwassenen op het doopsel.

Het neocatechumenaat is gebaseerd op de inspiratie en de overtuiging dat ook degenen die misschien als baby zijn gedoopt, zo’n weg van inleiding in het geloof, van geleidelijke groei in de navolging van Jezus, nodig hebben.

De neocatechumenen die deze weg volgen, getuigen van wat het geloof in God als Vader, als Zoon en heilige Geest voor hen had betekend en betekent, van de betekenis voor hun leven van de sacramenten en de steun van anderen, van het stappen zetten in het loslaten van zichzelf en het aanvaarden van het kruis van Christus.

Het is een mooie weg van groei met hulp van het woord van God, de sacramenten en de gemeen­schap.

Lees meer op de website van Mgr. Hendriks.

_______________________

IEDER JAAR WORDEN GELOOFSVERDIEPING AVONDEN VAN HET NEOCATECHUMENAAT GEHOUDEN

Verdere info: neem contact met de pastores op!