Eerste communie

 

Alle kinderen, in de leeftijd van groep 4 van de basisschool, kunnen deelnemen aan de voorbereiding op de Eerste Communie!

Voor sommige ouders is de 1eCommunie van hun kind een vanzelfsprekende zaak. Zij willen hun kind verder vertrouwd maken met het kerkelijk leven, waar zij ook zelf aan deel nemen. Andere ouders hebben hun vragen en twijfels, maar willen deze mogelijkheid om hun kind (opnieuw) met geloof en kerk in contact te brengen niet verloren laten gaan.

De parochie biedt een project aan, waarin de kinderen zullen worden voorbereid op hun eigen 1eCommunie. Het project is voor de kinderen, maar ook voor de ouders.

Het Communie project “Blijf dit doen”, bestaat uit diverse bijeenkomsten voor kinderen en/of ouders. Het project werkt met een werkboek voor de kinderen. Dit werkboek ontvangt uw kind op de eerste bijeenkomst. Hierin staan ook enkele opdrachten om thuis te doen. Deze hebben als doel de kinderen en uzelf even stil te laten staan bij het geloof en zo elkaar op weg te helpen naar de 1eCommunie. Verder  gebeurt dit tijdens diverse gezamenlijke bijeenkomsten en vieringen.

De bijeenkomsten zullen op de woensdagmiddagen plaatsvinden van 14.45 tot 15.45 uur, aansluitend als de kinderen uit school komen.

Bij voldoende aanmeldingen zal half januari met het Eerste Communie project gestart worden, maar u heeft nog tot eind december de gelegenheid om uw kind of kinderen bij ons aan te melden.

Voor aanmelden en eventuele vragen over het Eerste Communie project kunt u contact opnemen met:

Elly van Rooden catechiste,                                                  

telefoon: 0252-517592 of                                                             

per mail: pmmvanrooden@hetnet.nl