Wijding
Het sacrament van de wijding.

Uit een grote groep leerlingen koos Jezus de 12 om op een bijzondere wijze met hem verbonden te zijn en gezonden te worden tot dienstbaarheid in de kerk:

Hij ging de berg op en riep al degenen bij zich op wie hij zijn keuze had laten vallen, en ze kwamen naar hem toe. Hij stelde twaalf van hen aan als apostel; ze moesten hem vergezellen, en hij wilde hen ook uitzenden om het goede nieuws bekend te maken. Ze kregen de macht om demonen uit te drijven. (Mc. 3, 13-15)

In de katholieke kerk zijn er bisschoppen, priesters en diakens.
De bisschop is de officiŽle opvolger van de apostelen. Hij is de officiŽle leider van de kerkgemeenschap in een bisdom. Hij wordt geassisteerd door priesters en diakens die namens hem in het bisdom werken. De priester is vooral geroepen om voor te gaan in de sacramentenbediening. De diakens zijn aangesteld om de bisschop te assisteren bij het bestuur van bisdom en parochies, voor verkondiging en catechese en om de relatie met de samenleving levend te houden.
Priesters zijn meestal ongetrouwd. Diakens zijn daarentegen veelal wťl getrouwd en hebben ook vaak een gewon civiel beroep. Zij oefenen hun functie uit binnen en vanuit hun gewone werksetting.

In veel parochies zijn er ook pastorale werkers en werksters. Zij hebben het sacrament van de wijding niet ontvangen. Maar op grond van hun deskundigheid en hun liefde voor de kerk kunnen zij ingezet worden op vele plekken in het pastoraat.

Al deze medewerkers en -werksters moeten een theologie opleiding gehad hebben op universitair of HBO-niveau. Er is in principe onder hen geen onderscheid in opleiding.

Wil iemand onderzoeken of dit de werkelijke roeping is die wordt gevoeld, dan kan het best met een van de pastores contact opgenomen worden. Dat kan altijd via het parochiesecretariaat.

Ook als u toe zou willen treden tot een kloosterorde, dan zullen de pastores u graag terzijde staan om u te helpen bij uw keuze.
<