Verzoening
Het sacrament van de verzoening noemden we vroeger het sacrament van de biecht.

We proberen allemaal het beste te doen, maar soms maken we wel eens een fout en dat is heel menselijk zeggen we dan. Maar een fout kan ons wel steeds parten spelen. Zie ook maar hoe Petrus daar kennelijk meer tobde:

Daarop kwam Petrus bij hem staan en vroeg: ‘Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? Tot zevenmaal toe?’ Jezus antwoordde: ‘Niet tot zevenmaal toe, zeg ik je, maar tot zeventig maal zeven. (Mat. 18, 21-22)

Bekering hoort wezenlijk bij het geloven van een gelovige. We hebben allen met bepaalde regelmaat bekering nodig.

Als we zeggen dat we de zonde niet kennen, misleiden we onszelf en is de waarheid niet in ons. Belijden we onze zonden, dan zal hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad. Als we zeggen dat we nooit gezondigd hebben, maken we hem tot een leugenaar en is zijn woord niet in ons.(1e Joh. 1, 8-10)

Wanneer kan ik biechten
De biecht kan worden afgenomen door een priester.
Als u wilt biechten, dan kan u contact zoeken met een priester. Dat kan door de parochiepriester of een andere priester na een viering of bijeenkomst aan te spreken voor het maken van een afspraak. Ook kan u aan het parochiesecretariaat vragen of zij de parochiepriester willen vragen met u contact wil op te nemen.

In de periode voor Kerstmis en Pasen is er altijd een boeteviering, waarin alle aanwezigen kunnen bidden voor de vergeving van hun zonden.

<