Vaste wekelijkse activiteiten en vieringen op de werkdagen
Bij deze activiteiten en vieringen bent u altijd van harte welkom!
Koren zien graag versterking tegenoet!
<
 
Maandag
Kerk
19.30 u.
Gregoriaaans koor
Koorrepetitie
1e maandag v.d. maand
Pastoraal centrum
19.30-21.00 u.
Charismatische
Gebedsgroep
 
Dinsdag
Pastoraal centrum
'EmmaŁsmorgen'
09.30 u.
10.00 u.
10.30 u.
Pastores, WKP etc.
Idem
Idem
Ontvangst
Koffie
Afspraken e.d.
Elke donderdag
Dagkerk
Pastoraal centrum (beneden)
Kerk
09.30 u.
19.00 u.
19.30 u
Pastores
Meditatiegroep
EmmaŁskoor
Eucharistieviering
Inleiding - stilte
Koorrepetitie
Elke donderdag
(behalve voorafgaand aan
de 1e vrijdag v.d.maand)
Pastorie De Schans 16
10.00 u.
Lector
DOP-viering
Donderdag om de week
Vergaderkamer Pastorie
10.15-11.15 u.
Bijbelleesgroep
Gesprek
Vrijdag
Kerk
Kerk
Trefcentrum
18.30-19.30 u.
19.15 u.
21.00 u.
Kinderen OpMaat
Jongeren Debuut
Jongeren Gida
Koorrepetitie
Koorrepetitie
Ontmoeten
1e vrijdag v.d. maand
Pastorie De Schans 16
10.00 u.
Pastores
Eucharistieviering