Het logo
Op 8 maart 2009 is het logo van de parochie gepresenteerd.
Bij dat logo hoort de volgende toelichting.
Cirkel:

Driehoek:


Kruis:


Weg:

De drie mensen:
Golvende lijn:
Verwijst naar de kring van alle parochianen in één geloofsgemeenschap.

Staat voor de verbondenheid van de parochie met het bisdom en de wereldkerk. Het is ook het symbool van de Drie-eenheid.

Is het symbool van het christendom. De weg naar Emmaüs liep via het kruis en staat daarom op die weg.

Dat is de weg die wij allen gaan lopend onder het kruis als het symbool van het Christendom.
De weg loopt naar de kerk in het dorp. Het is een begaanbare weg binnen de gemeenschap van alle parochianen.
Als een voorafbeelding van onze weg naar de hemel loopt de weg naar boven.

De drie mensen:staan voor de drie Emmaüsgangers; gewone mensen op weg naar …… In ieder geval mensen samen op weg.
De middelste man, Jezus, neemt je bij de hand, hij wijst ons de weg, hij ziet naar ons om op onze weg.

Verwijst naar de parochie liggend aan de Amstel
.
<