Huwelijk
Het sacrament van het huwelijk.

Huwelijk, gezin en familie zijn een van de kostbaarste dingen voor veel mensen.
Tijdens de bruiloft van Kana schenkt Jezus de huwenden niet alleen zijn aanwezigheid, maar ook een overvloed aan wijn. (Joh. 2, 1-11) Hij maakt van hun samenzijn een echt feest.
Later antwoordt Jezus op een vraag:

‘Hebt u niet gelezen dat de schepper hen vanaf het begin mannelijk en vrouwelijk heeft gemaakt? En dat Hij gezegd heeft: Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw, en die twee zullen één zijn? Ze zijn dus niet meer twee, maar één’. (Mt. 19, 4-6)

Trouwen
Trouwen voor de kerk doe je niet zomaar. Het is echt een huwelijkssluiting.
Anders dan bij de burgerlijke stand is dit een huwelijkssluiting waar je God als getuige bij roept. Hij heeft de huwelijkspartners tenslotte aan elkaar gegeven. Dat mensen van elkaar houden is geen toeval of slechts hormonenwerking. Ergens in een gebed staat “Hij heeft hun levensweg zo omgebogen dat zij elkaar hebben gevonden”.
Als je dat gelooft wil je op je huwelijksdag ook tegenover Hem zeggen, dat je blij bent met elkaar en dat je elkaar voor het leven gelukkig wilt maken.
In de katholieke kerk spreken we dus niet over een huwelijksinzegening, maar over een huwelijkssluiting. Natuurlijk is zo’n viering ook een vorm van ‘Dank U wel zeggen’ en om zegen vragen. Maar het belangrijkste blijft dat we tegenover God en tegenover de mensen die ons lief zijn en tegenover iedereen die het maar horen wilt zeggen: ”Wij houden van elkaar en zullen elkaar trouw zijn in goede en kwade dagen”

Praktische zaken
Als je voor de kerk wilt trouwen, kun je het best zo spoedig mogelijk een afspraak maken met een pastor. Met hem kun je dan al die dingen bepraten, die voor jou belangrijk zijn, zoals:

-hoeveel voorbereiding is er nodig?
-hoe gaat het met de muziek?
-mijn partner is niet katholiek, is dat een probleem?
-kan ik voor de kerk trouwen, want ik ben al eens voor de burgerlijke stand getrouwd?
-wat gaat het kosten?
-kan ik in een andere kerk trouwen?
-enz. enz.

Tijdig overleg met de parochiepastor is ook noodzakelijk als u in het buitenland in het huwelijk treedt. Daarvoor zijn de nodige papieren noodzakelijk. Het verschilt per buitenland en vraagt soms veel tijd. Dus wendt u vroegtijdig tot het secretariaat van de parochie in dit geval. Zij zullen zo spoedig mogelijk u in contact brengen met een van de pastores.
<