Gesprek met Pastores
WIlt u persoonlijk een pastor spreken, dan kunt u dit op de volgende wijze aanvragen:

Via tel. of e-mail van het parochiesecretariaat

Of:
Pastoor Samuel Marcantognini
via telefoon of e-mail van het parochiesecretariaat of
telefoon 0297 - 56 46 38

Catechiste E. van Rooden:
pmmvanrooden@hetnet.nl
telefoon 0252 - 51 75 92

Pastoraal werker Jeroen Hoekstra
via telefoon of e-mail van het parochiesecretariaat
<