Dopen
Om een kindje te kunnen laten dopen moet minimaal n van de ouders gedoopt zijn en n van de peetouders.
Voordat het sacrament van het doopsel wordt toegediend, zijn er voor de doopouders twee bijeenkomsten.
De doopinformatieavond vindt plaats in het Pastoraal Centrum of in de pastorie van De Kwakel en begint om 20.00 uur. De doopouders maken kennis met elkaar en de pastor.
Het sacrament van het doopsel wordt besproken: Waarom laat je je kindje dopen? Wat is de rol van de peetouders?

Het is belangrijk dat de doopouders zich tijdig melden bij het secretariaat van de parochie en gebruikmaken van het formulier Aanmelding doopviering

Meer informatie over dit onderwerp op de webpagina's Doopcatechese en Sacrament van het Doopsel
<