Bezoek bij ziekte en communie thuis
In het verleden ontving de parochie van zieken- en verpleeghuizen een melding als een parochiaan daar was opgenomen.
Deze organisaties mogen deze informatie op basis van privacywetgeving niet meer aan ons verstrekken. Daardoor is het de parochie en ook onze pastores onbekend wie zijn opgenomen.

Pastores zijn graag bereid om een zieke zowel thuis als in een zieken- of verpleeghuis te bezoeken als deze daar prijs op stelt.
Ook bestaat de mogelijkheid communie aan huis te ontvangen. Wilt u dat of kent u een parochiaan die deze wens heeft, meldt u dat dan aan het parochiesecretariaat.

Een bericht aan het secretariaat van de parochie door de zieke of door familie en bekenden is voldoende. Het secretariaat zorgt dan dat de pastores op de hoogte zijn.
<