Parochieteam
Pastoor Samuel Marcantognini
Mevrouw Anja van der Vlugt-Pieterse
De heer Rob Woerdeman
De heer Albert Borghouts
De heer Jeroen Hoekstra
voorzitter
secretaris / penningmeester
lid
lid
lid
Adresgegevens zijn op te vragen bij het secretariaat
De huidige bestuursleden zijn per 1 juni 2014 ad interim benoemd, tot de vorming van een nieuw bestuur voor de personele unie van de parochies Uithoorn - De Kwakel - Nes aan de Amstel.
<
Bericht Kerkbestuur april 2016