ANBI-verklaring
Bij het invullen van de aangifte inkomstenbelasting komt de vraag op of de parochie over een ANBI-verklaring beschikt.
De parochie hoeft niet zelf over een ANBI-verklaring te beschikken, omdat er een collectieve regeling is afgesloten met de R.K. Kerkprovincie.
U kunt uw gift aan de parochie dus in uw aangifte inkomstenbelasting opnemen.
Z