Over ons

Parochiebestuur

Parochieteam

Secretariaat

Ledenadministratie

P.C.I.

Financiën

Andere werkvelden…

 


Geschiedenis van de RK Kerk in Uithoorn

Huidige kerkgebouw & In en rond het gebouw

 

Onze parochie is een gemeenschap van gemeenschappen, een heiligdom waar de dorstigen komen drinken om verder te gaan op de weg, en een centrum van voortdurende missionaire uitzending.

Onze parochie is geen structuur in verval; juist omdat zij een grote kneedbaarheid heeft, kan zij heel verschillende vormen aannemen die de bereidwilligheid en de missionaire creativiteit van de herder en de gemeenschap vereisen.

Onze parochie is een kerkelijke aanwezigheid in het gebied, een omgeving waar naar het Woord wordt geluisterd, van groei van het christelijk leven, van dialoog, van verkondiging, van edelmoedige naastenliefde, van aanbidding en viering.

Ontleend aan: Paus Francicus, Evangelie Gaudium 28