40dagen onderweg naar Pasen!

(in de foto: de Paus gaat biechten)

Wij zijn nu onderweg naar Pasen. In zijn boodschap voor de Veertigdagentijd spreekt Paus Franciscus over de destructieve kracht van het egoïsme. Wat volgt is een tekst van de Paus: “Als we niet leven als kinderen van God gedragen we ons vaak op een destructieve manier tegenover onze naasten, de andere schepselen en ook tegenover onszelf. Mateloosheid neemt dan de bovenhand. Als we niet voortdurend streven naar Pasen, naar de horizon van de verrijzenis, zal de mentaliteit van “Ik wil alles en wel meteen!” en “Teveel is nooit genoeg” uiteindelijk overheersen.

Waar komt dit alles vandaan? De oorzaak van alle kwaad is de zonde. Zonde drijft de mens ertoe zichzelf als de god van de schepping te beschouwen, zichzelf te zien als de absolute heerser en de schepping niet te gebruiken voor het doel waarvoor de Schepper haar heeft bedoeld, maar voor zijn eigen belang. Dit gaat ten koste van de anderen.

Wat zal ons daarvan genezen? Bidden leert ons af te zien van afgoderij en van onze zelfgenoegzaamheid, en te erkennen dat we nood hebben aan de Heer en zijn barmhartigheid. We geven aalmoezen om onszelf te bevrijden van de waanzin om alles voor onszelf op te potten in de illusie dat we een toekomst kunnen veiligstellen die ons niet toebehoort. Het komt dus erop aan de vreugde van Gods plan voor de schepping en voor elk van ons te herontdekken. En dat betekent: houden van Hem, van onze broers en zussen en van de hele wereld, en in die liefde het ware geluk vinden”.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *